Zářijová školní družina

Se začátkem září k nám přichází krása babího léta, kterou jsme hojně využili. Modrá obloha a záplava slunečního svitu nám přála k venkovním pohybovým aktivitám. Většinu času jsme trávili na školním hřišti, na vycházkách a v okolí jsme prozkoumali místní hřiště.

Prvňáčci se seznamovali s chodem školy a školními prostory. Děti ze 7. a 8. oddělení se vydaly na „Cestu kolem světa“ a v září navštívily naše sousední státy. Vyrobily si Jánošíkovu Valašku, učily se Mazurku a hrály únikové hry v místním lese. Děti ze 4. oddělení si vyrobily papírovou pizzu v návaznosti na projekt Itálie a připomněly si sv. Václava výrobou Svatováclavské koruny. Poslední zářijový den jsme šli za kulturou do místního kina Vlast na pohádku Mavka: Strážkyně lesa.

Podzim jsme společně přivítali sběrem kaštanů a žaludů. Děti sbírání kaštanů ohromně baví, a i když si musíme na ten pravý barevný podzim teprve počkat, budeme doufat, že nám teplé počasí vydrží i v měsíci říjnu.