„Akční Vilka“ dnem i nocí

V měsíci září „žila Vilka dnem i nocí“, neboť zde probíhaly  adaptační pobyty žáků 4. ročníků, 5.B třídy. Žáci 3.B si užili Noc ve Vilce ve známém složení žáků i pedagogů.

Od 2.října bude patřit od 6.00 do 7.15 ranní družině žáků 2.- 5. ročníku.  Odpoledne každý den jinému oddělení školní družiny podle pravidelného plánu (podrobné informace sdělí jednotlivé paní vychovatelky). Prostě ve Vilce to žije.