Adaptační pobyty žáků 6. ročníku 

Od 5. do 15. září 2023 proběhly již tradičně třídenní adaptační pobyty šesťáků ve Vyšních Lhotách na chatě Višňovka. Jejich cílem bylo se seznámit nejen s novými třídními učitelkami, ale také s novými učiteli, spolužáky, školní psycholožkou i výchovnou poradkyní, Lenkou Drahotuskou, která pro děti připravila pestrý program her a zážitkových aktivit stmelujících třídní kolektivy. 

K dispozici jsme měli hernu, velkou zahradu s ohništěm i okolní les. Nechyběla stezka odvahy, hledali jsme poklad, opékali buřty, vydali se na Prašivou, užili se skupinové hry a spoustu zábavy.  

Většina dětí i dospělých hodnotila tento pobyt jako velmi vydařený, počasí nám přálo.  

Děkujeme také panu školníkovi, který nám vozil chutné jídlo ze školní jídelny, a také paním kuchařkám a asistentkám pedagogů za jejich pracovní nasazení.