Pravidla stravování

Vážení rodiče, strávníci,

připomínám, že v nepřítomnosti je nutné strávníka odhlásit do 7,30 hod ráno – buď přes e-stravenky popřípadě tel. 558 445 340.

Podle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. v platném znění, § 4, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučiní -li tak, bude mu za stravu od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole doúčtován doplatek (mzdové a provozní režie).

Doplatek za neodhlášenou stravu si bude školní jídelna strhávat inkasem a to ve výši platné v daném účetním období. V případě, že zákonný zástupce nemá zřízené povolení k inkasu, doplatek se bude hradit hotovostně při nákupu stravy na další měsíc a to formou přednostní úhrady před zakoupením samotného stravného.

Od 1.9.2023 je výše stanovena na 42,- Kč za 1 neodhlášený oběd.