Poděkování žákovskému parlamentu

Chválíme Žákovský parlament na 1. stupni  a děkujeme dětem za celoroční práci.

V průběhu školního roku probíhaly různé soutěže, do kterých se zapojily všechny třídy 1. stupně. Po sečtení bodů se nejlépe umístily třídy 3. A a 4. C. Žákům byla předána odměna. Nejlepším třídám moc gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.

Všem přejeme pohodové letní prázdniny, plné pohybu a radovánek.

Ing. Šárka Křístková, Mgr. Radana Šebestová