Poděkování žákům 1. stupně

Na závěr školního roku 2022/2023 byli za skvělou reprezentaci školy v soutěžích, pomoc druhým i svědomitou přípravu na vyučování oceněni vybraní žáci 1. stupně.

Děkujeme a vážíme si toho, že jsou příkladem pro ostatní.