Naše děvčata 9. ročníku reprezentovala školu v celostátním projektu

V úterý 20. 6. 2023 se v Rytířském sále frýdeckého zámku uskutečnilo slavnostní uzavření projektu Příběhy našich sousedů.

Devět týmů žáků 8. a 9. tříd ZŠ a z Frýdecko-Místecka představilo výsledky své nelehké práce. Cílem bylo vyhledat pamětníka, natočit s ním rozhovor, sestříhat na krátký film, doplnit jej fotografiemi z osobního alba pamětníka, zpracovat jeho životopis… a nakonec i prezentovat svůj výstup před zvědavými posluchači i odbornou porotou.

Naše děvčata Adéla Tomanová, Bára Bužgová, Marie Olšáková, Bára Ručková z 9. D představila životní příběh pana Břetislava Kožušníka a Darina a Melánie Kašníkovy z 9. C se podělily o vyprávění paní Marie Burkotové. Rytířský sál naplnily nejen reportérské týmy, jejich doprovod, rodiče, sourozenci, kamarádi, ale také zástupci měst, jejichž žáci se do projektu zapojili. A především ti nejvzácnější hosté – samotní pamětníci. Na zámku panovala skvělá atmosféra, přestože vzpomínky našich hostů nepatřily vždycky k těm nejveselejším.

Reportérkám naší školy patří veliký dík. Dívky dokázaly, že i mladí lidé se v dnešní hektické době umí zastavit, potkat s lidmi, kteří nám mají co říci, ale na něž se úplně zapomíná, věnovat jim svůj čas, pozornost a zvídavé uši. A také byly ochotné se dál a samostatně vzdělávat v oblastech, které jsou většině z nás stále ještě neznámé, nejedno odpoledne věnovat v podstatě odborné práci. A kromě toho všeho holky svým dílem přispěly do pokladnice projektu Paměť národa organizace Post Bellum.

O tom, že naše reprezentantky za sebou mají skvělou práci a nezapomenutelnou životní zkušenost, se můžete přesvědčit sami…

https://www.pribehynasichsousedu.cz/frydecko-mistecko/frydecko-mistecko-2022-2023/burkotova-marie/

https://www.pribehynasichsousedu.cz/frydecko-mistecko/frydecko-mistecko-2022-2023/kozusnik-bretislav/

https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/frydecko-mistecko-a-novojicinsko-20-6-2023/