MFF také na Jedničce

V pátek 9. června zhlédli naši čtvrťáci, šesťáci a sedmáci vystoupení dětského folklorního souboru, který k nám na školu zavítal v rámci 26. Mezinárodního folklorního festivalu z Moldavska. Tento soubor nám představil své národní písničky i tance v krásných lidových krojích. Zaujaly nás také výkony hudebníků, kteří perfektně dotvářeli moldavský folklor.

Na závěr byli také naši žáci vyzváni, aby se zapojili a vyzkoušeli některé typické kroky jejich tanců. Většina dětí toho s radostí využila a šla si zatancovat v obrovském kruhu společně s ostatními pozvanými hosty z ciziny.