Zpěváci z „jedničky“ ovládli stupně vítězů obvodního kola Loutničky

Šest zástupců prvního stupně ve třech soutěžních kategoriích reprezentovalo v úterý 29. března naši školu na pěvecké soutěži lidových písní Loutnička, kterou již mnoho let pořádá frýdecko-místecká „osmička“.

Příprava na soutěžní klání byla náročná. Scházeli jsme se ráno i odpoledne na pěveckých zkouškách, abychom vyladili zpěv i klavírní doprovod. Dali jsme dohromady notový materiál, přepsali noty,  přetransponovali tóniny a doplnili doprovody. Postupně jsme si na sebe s dětmi zvykali, protože vzájemná souhra a spolupráce je u zpěvu nezbytná.

V první kategorii zvítězil suverénním hlasovým projevem Marek Vomáčka z 1.D s písněmi  V metylovskej věži a Když jsem já ty koně pásal. Emma Richterová z 1. B skončila na třetím místě. Zazpívala porotě Černé oči, jděte spát a Chovejte mne, má matičko.

Druhou kategorii žáků 2. a 3. tříd reprezentovaly Kristýna Cupráková ze 3.D a Anita Štenclová z 2.A. Anitčin zpěv – to je otevřené srdce na dlani a jedinečná práce s hlasem. A porota to také náležitě ocenila. Zvítězila s písněmi Měla jsem milého sokolíka a Anička, dušička.

Do třetí kategorie byli vybráni sourozenci Timotej (4.A) a Heidi (5B) Štupákovi. Oba předvedli perfektní výkon. Vyzrálý a jistý hudební přednes vynesl naši Heidi na stupeň vítězů. Zpívala Slunéčko vychodí zpoza Lysej hory a Mezi horami.

Všem oceněným soutěžícím gratulujeme. Všichni zúčastnění žáci, kteří naši školu opravdu na vysoké úrovni reprezentovali, si zaslouží velikou pochvalu. Poděkování patří učitelkám hudební výchovy, které děti připravily do školního kola. Organizaci celé soutěže na naší škole měla na starosti Miriam Doležalová. Organizovala zkoušky soutěžících, komunikaci s rodiči a zajistila notový materiál. Na klavír doprovázela Renata Spustová.

Naše soutěžící uslyšíte i 14. dubna v Rytířském sále frýdeckého zámku u příležitosti oslavy Dne učitelů. Zazpívají také ve školní galerii na koncertě pro rodiče. O termínu koncertu budeme včas informovat.

Všichni vítězové zazpívají na slavnostním koncertě Loutničky, a to 26. dubna 2023 v 17,00 hodin v Rytířském sále za doprovodu cimbálové muziky.

Renata Spustová