Kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024

Vážení rodiče,
v rámci tohoto dokumentu (viz příloha) naleznete souhrnné informace potřebné pro zápis Vašich dětí do první třídy k zahájení základního vzdělávání na naší škole od školního roku 2023-2024.

Základní informace:

Způsob zápisu

  • V letošním roce proběhne zápis našich nových žáků prezenčně, avšak pro urychlení administrativy žádáme o online podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky.

Termín a způsob podávání žádostí

Zákonní zástupci dítěte mají možnost podat žádost:

  • ­ online prostřednictvím aplikace „Zápisy online“ v termínu od 3. 4. 2023 – 16. 4. 2023,
  • prezenčně v termínu 17. 4. – 18. 4. 2023 v budově Základní školy P. Bezruče.

Všechny další potřebné informace naleznete v přílohách této zprávy. V případě nejasností se obracejte na zástupce ředitele školy pro I. stupeň paní Mgr. Landovou (a.landova@1zsfm.cz) nebo přímo na ředitele školy.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy