Pěvecká soutěž Loutnička

V úterý 7. 3. a ve středu 8. 3. se vybrané děti z prvního stupně zúčastnily pěvecké soutěže „Loutnička“. Soutěž proběhla ve třech kategoriích. „Z 28 hudebně nadaných dětí a skvělých zpěváků jsme mohly vybrat jen čtyři. To byl opravdu nelehký úkol,“ uvedla jedna ze členek poroty II. a III. věkové kategorie dětí Mgr. Irena Turková, která společně s PaedDr. Renátou Spustovou a Mgr. Miriam Doležalovou usedla v porotě. Celkem 8 prvňáčků vystoupilo následující den za I. věkovou kategorii. Písničky měly určitý náboj a mezi porotou i diváky vyvolaly kladné emoce – od radosti, chuti do tance až po slzy dojetí.

A jak to tedy dopadlo?

I. kategorie (děti prvních tříd)

  1. místo – Marek Vomáčka (1. D)
  2. místo – Emma Richterová (1.B)
  3. místo – Tereza Krobotová (1.A)

II. kategorie (děti druhých a třetích tříd)

  1. místo – Anita Štenclová (2. A)
  2. místo – Kristýna Cupráková (3. C)
  3.  místo – Marie Kajzarová (2. C)

III. kategorie (děti čtvrtých a pátých tříd)

  1. místo – Heidi Štupáková (5. B)
  2. místo – Timotej Štupák (4. A)
  3. místo – Štěpán Šlachta (4. A)

Děti, které se umístily na prvních dvou místech, budou reprezentovat naši školu v obvodním kole pěvecké soutěže, které se uskuteční 29. 3. 2023 na 8. ZŠ.

Zpěváčci, držíme Vám palce.