Obvodní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň

Dne 21.2. 2023 se šest žáků z naší školy zúčastnilo obvodního kola recitační soutěže. Všichni skvěle pracovali se svou nervozitou a našli odvahu postavit se před plné třídy žáků z jiných škol a zarecitovat své vybrané básně.

Děkujeme za vzornou reprezentaci Teodoru Mecovi z 1.A, Emmě Richterové z 1.B, Richardu Husarovi z 2.B, Julii Lautnerové z 3.B, Jindřichu Šebestovi z 5.A a speciální pochvala patří Heidi Štupákové z 5.B, která postupuje do okresního kola recitační soutěže.