Karneval ve školní družině

„V řadě za sebou všechny masky jdou…“ a nejen šly, ale i tancovaly, soutěžily, dováděly, hrály hudební hry, ocenily potleskem vystoupení tanečního kroužku. Karneval byl prostě pestrý a veselý.

Děkujeme za pomoc dobrovolníkům – děvčatům a chlapcům z třídy 9.D, kteří přispěli k jeho úspěšnému průběhu.

Za kolektiv vychovatelek

Hana Šnajdrová