Informace o rozpočtu organizace v roce 2023

Vážení,

dle „Zásad řízení příspěvkových organizací“ jsou jednotlivé příspěvkové organizace povinny při tvorbě rozpočtu zveřejnit odkaz na webové stránky zřizovatele, kde jsou tyto schválené rozpočty, včetně střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny.

Rozpočet 2023 viz odkaz

Střednědobý výhled viz odkaz

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy