Návrh rozpočtu organizace na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025

Vážení,

dle „Zásad řízení příspěvkových organizací“ jsou v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu PO jednotlivé příspěvkové organizace povinny zveřejnit odkaz na webové stránky zřizovatele, kde jsou tyto návrhy rozpočtu i návrhy střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny.

Rozpočet 2023 viz odkaz

Střednědobý výhled viz odkaz