Vytvoření „digikoutků“ pro naše žáky

Vážení rodiče, žáci, 

informuji Vás, že od 1. 12. 2022 budou mít možnost naši žáci využívat v  ranních a odpoledních hodinách výpočetní techniku v rámci vytvořených „digikoutků“ při přípravě na vyučování, zájmových aktivitách, ve školní družině apod. 

  • Po vzájemné dohodě bude možné digitální zařízení žákům z mobiliáře půjčit na celý den, využívat ho podle rozvrhu v libovolných předmětech a po ukončení výuky vrátit zpět.
  • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.  

Na základě zjištěného zájmu bude „provozní doba“ upravována.  

Provozní doba: 

  • Pondělí: MU4  od 14:00 do 15:00, zodpovídá Z. Fedičová 
  • Úterý: MU5 od 14:00 do 15:00, zodpovídá Mgr. M. Aldersová 
  • Středa: MU5 od 7:00 do 7:45, zodpovídá Mgr. A. Landová 
  • Čtvrtek: MU5  od 14:00 do 15:00, zodpovídá Bc. H. Šnajdrová 

 Technika byla zakoupena v rámci „Národní plán obnovy“, prevence digitální propasti – viz

Z. Šostý, ředitel školy a koordinátor ICT