Testování tělesné zdatnosti 2022

Naše škola se zúčastní šetření České školní inspekce (ČŠI), jehož součástí je celostátní testování tělesné zdatnosti žáků (viz. dopis NÚŠI, který naleznete v příloze). Toto šetření proběhne na naší škole ve čtvrtek 3. 11. 2022 v rámci projektového dne ve velké tělocvičně školy. Testováni budou žáci 3. a 7. ročníků celkem ze čtyř motorických testů – skok daleký z místa, leh-sed, běh 4x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh. Testováním byli pověřeni učitele tělesné výchovy, kteří na naší škole toto testování budou prakticky provádět. U žáků 3. ročníků budou vypomáhat i třídní učitelé. O podrobném časovém harmonogramu a personálním zajištění samotného testování budou žáky informovat třídní učitelé daných tříd podle rozpisu a instrukcí v týdenním plánu. Žáky 3. a 7. ročníků prosíme, aby byli na testování dne 3. 11. 2022 adekvátně připraveni (k testování je nezbytné mít s sebou kompletní cvičební úbor – vhodnou sportovní obuv a pohodlné sportovní oblečení).

Věříme, že testování tělesné zdatnosti dětí se nám podaří úspěšně zvládnout a společně získáme cenná data, která poslouží k vytvoření systémových opatření v oblasti pohybové gramotnosti ve školách a při mimoškolních aktivitách.

Soubory ke stažení

SouborDatum vložení
Dopis NÚŠI23.10.2022