Prima party na adaptačním pobytu prvňáčků

Slovy T. M. Plauta „ Kde jsou přátelé, tam je i hojnost“ bych mohla shrnout nádherné tři dny adaptačního pobytu všech čtyř prvních tříd na Morávce (12. – 14. 9. 2022).

V těch třech dnech děti projevily neskutečnou odvahu, sebeovládání, vzájemnou podporu, porozumění, respekt jeden k druhému a ohleduplnost k sobě navzájem. Za tu krátkou dobu dokázaly opravdu velké věci.

Program byl doslova nabitý a plný zážitků. V krásném horském prostředí Morávky si děti užívaly plnými doušky lesa, čerstvého vzduchu a her. Hned první den po příjezdu čekal na žáky  bohatý program. Přes hledání úkolů po vyznačené stezce, stavění domečků pro skřítky, sbírání hub, sportovní klání v týmech až po večerní diskotéku. V dalších dnech  třídy čekala výprava na jízdárnu, projížďka na ponících, pozorování prasátek, hus, ovcí a kraviček, spousta společných her a večerní bojovka. Na závěr pobytu vyučující připravily dobrodružnou trasu, na které si třídy našly svůj poklad, který si mohly odnést domů. Žáci měli možnost strávit čas nejen se svou třídou a paní učitelkou, ale také navázat přátelství s dětmi z ostatních prvních tříd.

Pro mnohé to byl úplně první pobyt mimo rodinu a musím říct, že to zvládly naprosto skvěle. Občas musely překonat samy sebe a to je mnohdy to nejtěžší. I když se občas objevila drobná obava, vždy byl dětem někdo nablízku, kdo jim pomohl zahnat nejistotu a dohlížel i nad klidným dětským spánkem. Za noční bdění bych chtěla moc poděkovat Bc. Ivetě Folwarczné. která hlídala klidný spánek dětí. Za kouzelné mastičky na odřená kolena a plné nasazení zdravotníka moc děkuji Bc. Renátě Míčkové. A nemalé poděkování také patří Mgr. Hance Bekárkové, Mgr. Veronice Košťálové a paní asistentce Petře Horecké za pomoc při organizacích i za to, že byly vždy po ruce a pomohly, kde bylo třeba.

Ale největší dík patří dětem, které jsou vždy tak bezprostřední, plné očekávání a radosti, která nám dodává ten správný smysl všeho, co děláme. V těch třech dnech děti projevily neskutečnou odvahu, sebeovládání, vzájemnou podporu, porozumění, respekt jeden k druhému a ohleduplnost k sobě navzájem. Za tu krátkou dobu dokázaly opravdu velké věci.

Díky těm třem dnům se z nás staly prima party.

Mgr. Bc. Jana Klimková