Jaderná elektrárna Dukovany, Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, Mohelenská hadcová step – chemicko-fyzikální exkurze

Je jaderná energie „čistá“ a bezpečná? K čemu je přečerpávací elektrárna? Co je to ten HADEC?

Pro odpovědi na tyto otázky si naši osmáci a deváťáci zajeli ve středu 5.10.2022 do infocenter v Dukovanech a Dalešicích a na naučnou stezku Mohelenskou hadcovou stepí.

Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou elektrárnou v Česku a druhou největší jadernou elektrárnou po JE Temelín na našem území s elektrickým výkonem 2 040 MW. JE Dukovany se nachází v kraji Vysočina, cca 55 km od Brna. Jaderné elektrárny mají na životní prostředí méně škodlivý vliv než ostatní zdroje výroby elektřiny: neprodukují skleníkové plyny, mají velmi nízké emise, a co se týče radioaktivního odpadu – celosvětově probíhají výzkumy zaměřené na znovuvyužití použitého paliva. O kvalitě vody svědčí přítomnost bobrů v retenční nádrži. Pro chlazení primárního okruhu jaderné elektrárny se odebírá voda z přehrady Dalešice a nádrže Mohelno. To však není jediná funkce Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, především dokáže rychle regulovat nadbytek nebo nedostatek elektřiny v síti, což umožňují čtyři reverzní Francisovy turbíny. Je to elektrárna s nejvyšší sypanou hrází v Evropě, která měří 102 metrů.

Mohelenská hadcová step je národní přírodní rezervace tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy. Hadec neboli serpentinit je silně bazická tmavozelená či černozelená hornina dobře akumulující teplo. Fyzikální a chemické vlastnosti hadců spolu s členitostí reliéfu a proměnlivostí mikroklimatických podmínek v území jsou příčinami neobyčejné pestrosti vegetace, květeny i zvířeny. Hadcové půdy jsou bohaté na hořčík, kobalt, chrom a nikl, ale velmi chudé na živiny. V kombinaci s nedostatkem srážek má tento substrát nepříznivé účinky na mnoho druhů rostlin a způsobuje nanismus- nižší vzrůst.