Navýšení stravného

Vážení rodiče, strávníci,

informuji vás, že od 1. 11. 2022 dojde k navýšení ceny stravného a to takto:

Věk dítěte              Stávající cena                      Nová cena

6 – 10 let                       28,-                                   34,-

11 – 14 let                     30,-                                   36,-

15 a více let                   32,-                                   38,-

O této skutečnosti jste byli informování na třídních schůzkách dne 21. 9. 2022. Prosím zkontrolujte si v bance výši inkasního limitu. V případě potřeby musí dojít k navýšení tohoto limitu, aby nedocházelo ke zbytečným nesrovnalostem.

Děkujeme za pochopení