Čtvrťáci na kurzu KPR

O tom, že takový kurz KPR (kardiopulmonální resuscitace) v délce pěti vyučovacích hodin může utéci jako voda, se přesvědčili žáci ze třídy 4. C

Hravou formou si vyzkoušeli základy ošetření akutních stavů v jiném než školním prostředí.

„Snažily jsme se dětem vše přiblížit zábavnou formou úměrně jejich věku,“ uvedla Bc. Martina Marciňová, která  se společně s týmem ostatních sestřiček dětem věnovala. Křížovky, malování i různé scénky se střídaly s praktickým výcvikem, při kterém si děti vyzkoušely nejen práci s obvazem a zástavu krvácení, ale i zmíněnou resuscitaci. Děti byly při práci rozděleny do menších skupin, takže se na všechny opravdu dostalo. Zlatým hřebem bylo seznámení se sanitkou. Děti seděly za volantem, vyzkoušely si fungování přístrojů i roli pacienta. Poté absolvovaly praktickou prohlídku urgentního příjmu i dětského oddělení. Nakonec byly odměněny diplomem a drobnými dárky.

„Mile nás překvapil zájmem dětí, byly opravdu skvělé,“ dodala sestřička Martina při loučení.

Nezbývá, než poslat velké díky sestřičkám i pracovníkům nemocnice, kteří se dětem ochotně a trpělivě věnovali. Děkujeme také vedení nemocnice za to, že konání akce umožnilo.