Osmáci se učili poskytovat první pomoc

Žáci 8. A se v pátek 9. 9. 2022 učili poskytovat první pomoc (jak zastavit krvácení, ošetřit popáleninu či zlomeninu nebo rozeznat příznaky srdeční zástavy a kdy zavolat záchranku) v rámci projektu frýdecko-místecké nemocnice „KPR do škol“.

Cílem projektu bylo naučit žáky základy poskytování první pomoci při úrazech a poraněních či náhle vzniklých onemocněních, kdy dochází k selhání základních životních funkcí člověka a ohrožení jeho života.

Žáci se naučili jak ošetřovat krvácivá poranění, popáleniny, podvrtnutí, zlomeniny či bodnutí hmyzem nebo kousnutí hadem. Naučili se jak rozeznat příznaky srdeční zástavy, hypoglykemického kómatu i epileptického záchvatu. Zároveň se seznámili s prostředím nemocnice, prohlédli si zejména urgentní příjem, jednotku intenzivní péče a oddělení následné péče.

Důležitou součástí výuky byla také kardiopulmonální resuscitace neboli KPR, podle které je projekt nazván. Na učebních modelech figurín si žáci pod dohledem školených sester vyzkoušeli správnou techniku masáže srdce a umělého dýchání. Naučili se také zacházet s automatickými defibrilátory, které jsou nainstalovány na mnoha veřejných místech, například na nádražích nebo v supermarketech.