Rekonstrukce přístavby školy zahájena

Vážení pedagogové, rodiče, žáci,

informuji Vás, že dne 20. 07. 2022 byla zahájena rekonstrukce přístavby naší školy. Jenom připomínám, že se jedná o:

  • opravu fasády celé přístavby, včetně zateplení,
  • nátěr fasády,
  • osazení rekuperačních jednotek do tříd.

Z rozsahu je patrné, že mnohé „venkovní“ práce budou probíhat i v průběhu prvních měsíců nového školního roku. Termín dokončení je stanoven na říjen 2022, avšak nový školní rok pro žáky bude zahájen podle plánu, tzn. 1. září 2022.

V této souvislosti Vás žádám, v případě Vaší návštěvy budov nebo areálu školy, o dodržování své osobní bezpečnosti.

O průběhu rekonstrukce budete průběžně informováni.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy