Nová informatika na 1. stupni

Již od 1. ročníku se žáci seznamují se základní obsluhou počítače, notebooku či iPadu v hodinách matematiky. Pracují se svými účty, poznávají výukové aplikace, pracují se soubory. V rámci rozvoje informatického myšlení se zaměřují na popis problému, analýzu a hledání řešení s robotickými hračkami Bee-botem a ozobotem.

Od 3. ročníku se informatika vyučuje jako samostatný předmět. Hodiny jsou založeny na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy a na porozumění základním principům digitálních technologií.

Děti se ve třetí a čtvrté třídě seznamují s robotem Emilem. Tato aplikace podporuje žáky v samostatném objevování, přemýšlení, komunikaci i spolupráci.

Velmi dobrá je spolupráce s kolegyněmi ze školní družiny, které v rámci mimoškolní činnosti seznamují děti s dalšími taji digitálního světa. Aktivity byly realizovány v našich multimediálních učebnách na I. a II. stupni v měsících leden – únor a květen 2022. Hlavním tématem byla „Technika neslouží jen na hraní“, včetně „Pravidla bezpečnosti při práci s ICT a Internetem“.

V 5. ročníku se pracuje s robotickou stavebnicí Lego WeDo 2.0. Jednotlivé aktivity, projekty jsou primárně zaměřeny na rozvoj algoritmického myšlení s využitím výchozího grafického prostředí.

Tato informatika je pro děti velmi lákavá, zajímavá a inovativní.