Podsováček vystoupil ve školní galerii pro spolužáky i pro rodiče – záznam

S novým programem nazvaným Beskyde, Beskyde vystoupil v úterý 21. června v naší školní galerii pěvecký soubor Podsováček doprovázený malou muzičkou.

Dopolední představení byla určena žákům prvního stupně, to odpolední navštívili rodiče a zájemci z řad přátel školy.

„Vystoupení se snažilo přiblížit posluchačům dobu, kdy naši předkové neměli žádné technické vymoženosti, byli více spjati s přírodou, děti pásávaly dobytek a mládenci se vydávali do světa na zkušenou hledat práci nebo třeba nevěstu,“ uvedla jedna z vedoucích souboru Miriam Doležalová a pokračovala: „Písničky hrají v našich životech velkou roli i dnes. Při společném zpěvu se lidé stávají přáteli, nehádají se a navazují snadněji kontakty. Zpívání zkrátka do našich životů patří.“

Poděkování za přípravu programu patří samozřejmě nadšeným dětem z Podsováčku a houslistce – učitelce Hance Hladíkové, která ochotně naši malou muzičku doplnila. Vystoupení by se však nekonalo bez vydatné pomoci dalších kolegů „v zákulisí“. Děkujeme vychovatelce Renátě Míčkové, asistentce Lence Jančušové a také našim dvěma ochotným školníkům.  Velmi si vážíme i podpory vedení školy, jež nám umožnilo s dětmi vystoupit.

Všichni se těšíme na příští školní rok a na přípravu nových hudebních programů. Rádi mezi námi přivítáme i nové tváře, a to jak zpěváky, tak i malé a velké hudebníky. Spolupracovat je totiž moc fajn. Přijďte se o tom přesvědčit k nám do Podsováčku.            Miriam Doležalová, Renata Spustová