Vyhlášení „volných dnů“ pro žáky školy ve dnech 29. – 30. 2022

Vážení rodiče,
informuji Vás, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji ve dnech 29. – 30. 6. 2022 z provozních důvodů volné dny pro žáky školy.
Důvodem tohoto rozhodnutí je nutnost připravit školní budovy na investiční akci, kterou bude realizovat zřizovatel od července 2022. Konkrétně se jedná o zateplení přístavby školy, včetně vybudování cirkulace vzduchu v jednotlivých třídách (rekuperace).

Další informace:
Základní škola

  • Školní rok pro žáky školy bude ukončen dne 28. 6. 2022.
  • Vysvědčení bude žákům vydáno dne 28. 6. 2022.

Školní družina

  • Provoz školní družiny bude pro zapsané žáky zajištěn ve dnech 29. – 30. 6. 2022 od 06:00 do 14:00.
  • Vedoucí školní družiny provede průzkum Vašeho zájmu o tuto službu.
  • Další informace Vám následně sdělí příslušné paní vychovatelky.

Školní jídelna

  • Provoz školní jídelny bude umožněn pouze žákům, kteří využijí službu školní družiny.
  • Vzhledem k tomu, že „volné dny“ nejsou dny, kdy probíhá vyučování, není možné dle platné legislativy poskytnout žákovi dotovanou stravu. Z tohoto důvodu by zájemce musel k již zaplacenému obědu doplatit 30,- Kč/ 1 oběd.
  • Strava ve dnech volna bude strávníkům hromadně odhlášena.

Další informace budou postupně zveřejňovány na našich webových stránkách a prostřednictvím Bakalářů.

Děkuji za pochopení

 

Z. Šostý, ředitel školy