Hudební dárek ke Dni dětí

Že nevíte, jak zní indická flétna lásky, sansula, sluneční buben, zvonkohra koshi, brumle či frčák? Vaše děti to již vědí. Ke svému svátku totiž dostaly hudební dárek. Pod vedením zkušené lektorky a muzikoterapeutky paní Mgr. Vladimíry Gavlasové prošly řadou hudebních aktivit. V centru dění však bylo bubnování. Skrze různé rytmy si vyzkoušely práci s dynamikou, hudební improvizaci, hrály speciální bubenickou tichou poštu a v neposlední řadě si znovu ověřily, jak důležitý je ohled na druhé a vzájemná spolupráce.

Nezbývá než dětem k jejich svátku popřát, aby se naladily na tóny červnových dnů a v rytmu dobrých studijních výsledků pohodově vpluly do prázdnin.