V září nastoupí na naši školu čtyři třídy nových prvňáčků

Vedení školy informuje

V předvelikonočním týdnu 11. a 12. dubna 2022 proběhl ve všech městských školách ve Frýdku-Místku zápis nových žáčků do prvních tříd. Připraveni na prvňáčky jsme byli i u nás na „Jedničce“.

„V letošním roce se nám podařilo zapsat celkem 131 dětí, z nichž 112 nastoupí v září do našich prvních tříd,“ řekla zástupkyně ředitele pro první stupeň Antonie Landová a dodala: „V příštím roce otevřeme tři třídy, které pracují v projektu Začít spolu, a jednu třídu klasickou.“ Projektové aktivity si mohly děti nanečisto vyzkoušet již v průběhu ledna, února a března na setkáních nazvaných „Budu školákem“.

„Velmi nás všechny těší zájem dětí a rodičů o naši školu a vážíme si přízně, kterou nám rodiče zapsáním svých dětí  projevili. Cílem naší školy je vést žáky k aktivnímu zkušenostnímu učení, samostatnosti a kvalitní přípravě na budoucí život,“ uzavřela Antonie Landová.