Informace o rozhodnutí ředitele školy (přijetí k základnímu vzdělávání, odklad povinné školní docházky) od 1. 9. 2022

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2022-2023 podalo žádost 131 zákonných zástupců dětí, které splnily podmínky pro zahájení školní docházky. Jedná se o celkový počet všech žádostí, tzn., včetně žádostí o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. U deseti žadatelů nebylo správní řízení prozatím ukončeno.

Budou otevřeny tři třídy s realizací projektu „Začít spolu“ a jedna „klasická třída.

Sděluji, že všem žadatelům jsme vyhověli. O konkrétní organizaci Vás budeme informovat v nejbližší době. Příslušné dokumenty naleznete v příloze tohoto sdělení.

Děkuji všem rodičům za projevenou důvěru, zaměstnancům za profesionální přípravu a průběh zápisu.

Za tým pedagogů

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy