Dějepisná olympiáda

V letošním školním roce se v Dějepisné olympiádě soutěžilo na téma  „Šlechta v proměnách času“. Nejvyšší počet bodů ve školním kole získal Jirka Filípek z 9. B a postoupil do okresního kola. Na 2. místě se shodným počtem bodů se umístili Marie Olšáková z 8. D, Ondra Kolek z 9. B a Vojta Rožnovský z 9.B, třetí místo obsadil Petr Konečný z 8. D. Všem soutěžícím blahopřejeme!