Kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023

Vážení rodiče,

informuji Vás, že zápis Vašich dětí do prvního ročníku k zahájení základního vzdělávání ve školním roce 2022-2023 proběhne na naší škole v prostorách přístavby I. stupně ve dnech:

  • 11. dubna 2022 (pondělí) 13.00 –17.00,
  • 12. dubna 2022 (úterý) 15.00 –17.00.

Z důvodu urychlení administrativy je proces zápisu rozdělen do dvou částí:

  • možnost online podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky,
  • prezenční část pro děti a jejich zákonné zástupce.

Termín podávání žádosti:
Zákonní zástupci dítěte mají možnost podat žádost:

  • online prostřednictvím aplikace „Zápisy online“ v termínu od 1. 4. 2022 – 10. 4. 2022 – viz 
  • prezenčně v termínu 11. 4. – 12. 4. 2022 v budově Základní školy P. Bezruče.

Všechny další potřebné informace naleznete v přílohách této zprávy. V případě nejasností se obracejte na zástupce ředitele školy pro I. stupeň paní Mgr. Landovou (a.landova@1zsfm.cz)

Upozornění:

Ke vstupu do školy používejte ve dnech zápisu vchod z ul. Husova – viz příloha soubor „vchod“

Děkuji za spolupráci

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy