POZVÁNKA NA AKCI „BUDU ŠKOLÁKEM“

Vážení rodiče, milé děti,

srdečně Vás zveme na další  akci pro budoucí školáky a jejich rodiče:

  • v úterý 15. 02. 2022 od 15.30 do 16.30

pro rodiče – prohlídka školy a prezentace projektu Začít spolu, předání informací o projektovém vyučování, způsobu hodnocení, o odlišnostech od klasické výuky,

pro děti – ukázky z projektu Začít spolu (komunitní kruh, práce v centrech aktivit, sebehodnocení…), z robotiky a zábavné angličtiny.

Další setkání plánujeme v úterý 22. 03. 2022 od 15.30 do 16.30, zápis do prvního ročníků proběhne 11. a 12. dubna 2022 (čas bude upřesněn). 

Na všech setkáních budou přítomny: pedagožky 1. stupně, školní psycholožka, speciální pedagožka a zástupce vedení školy. Rodiče budou mít možnost konzultovat potřeby svých dětí, případně klást otázky ke školní zralosti a připravenosti.

Těšíme se na Vaši účast a spolupráci.