Organizace třídních schůzek a konzultací

Vážení rodiče,

informuji Vás, že další třídní schůzky a konzultace s vyučujícími, které mají v souladu s naším ročním plánem proběhnout v listopadu 2021, budou vzhledem ke stále platným opatřením (viz – odkaz) realizovány následujícím způsobem:

čtvrtek  18. 11. 2021      Online třídní schůzky (prostřednictvím TEAMS) – za školu třídní učitel(ka)

 • 16:00 – 16:45    I. stupeň
 • 17:00 – 17:45    II. stupeň

pondělí 22. 11. 2021   

 •     Prezenční konzultace pro rodiče žáků 4. – 9. ročníku ve škole
 •     Časový harmonogram: 14:30 – 16:30
 •      Online konzultace  4. – 9. ročník – prostřednictvím TEAMS
 •      Časový harmonogram: 16:30 – 17:30
 •      Nutná předcházející domluva s pedagogem na času setkání

úterý 23. 11. 2021 

 • Prezenční konzultace pro rodiče žáků 4. – 9. ročníku ve škole
 • Časový harmonogram: 14:30 – 16:30

Další sdělení:

 1. Prezenční konzultace se netýkají zákonných zástupců žáků 1. – 3. ročníku (probíhají rodinné třídní schůzky).
 2. V případě, že dojde do daného data ke zhoršení hygienických podmínek, může dojít k omezení nebo zrušení prezenční části konzultací.
 3. Případné dotazy k prezenčním konzultacím Vám objasní třídní učitel v rámci online třídní schůzky.
 4. Upozorňuji zákonné zástupce na dodržování platných hygienických pravidel.

Děkuji za spolupráci

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy