Chemická exkurze na Frýdeckou skládku a čističku odpadních vod ve Sviadnově

V minulých dnech  měli žáci 8.A, 8.C a 8.D  možnost navštívit Frýdeckou skládku, a. s. v Panských Nových Dvorech. Exkurze nebyla dlouhá, ale jistě zanechala v mnohých aspoň k zamyšlení téma problému konzumu, třídění a recyklaci odpadů. Žáci  byli v kostce seznámeni živým výkladem i krátkým dokumentem s praktikami svozu a nakládaní s odpady jak komunálními, tak separovanými.  Díky slunečnému  počasí byla zařazena i prohlídka tělesa skládky.

Další zastávkou byla čistírna odpadních vod ve Sviadnově. Žáci se seznámili s procesem čištění odpadní vody – a to od přítoku z kanalizace až do vyústění do vodoteče, dozvěděli se, co do kanalizace nepatří a spoustu dalších zajímavostí.

Závěrem je možno podotknout, že nejlepší odpad je ten, který se ani nevyprodukuje.