Provoz školy od 13. 9. 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v souladu s ukončením platnosti Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) k 10. 9. 2021 nebude školou od 13. 9. 2021 vyžadováno testování žáků, včetně omezení při výuce tělesné a hudební výchovy.

Dále platí Pokyn ředitele školy č. 1, kromě ustanovení týkajících se testování žáků a změny příchodu našich prvňáčků, který je nyní stanoven na 7:45 s využitím vchodu u školního bufetu.

Děkuji za stávající spolupráci

Z. Šostý, ředitel školy