Zahájení školního roku 2021-2022 – Pokyn ředitele školy č. 1

Vážení rodiče, žáci,

v příloze této zprávy naleznete informace týkající se zahájení výuky na naší škole od 1. 9. 2021. Kromě Pokynu č. 1 zveřejňuji i příslušné dokumenty vydané MŠMT ČR a MZ ČR týkající se stanovení hygienických podmínek spojených s účastí žáků na prezenční výuce.

Rodičům našich prvňáčků sděluji, že umožníme jejich přítomnost ve třídách, ale budeme požadovat dodržení hygienických pravidel (ochrana dýchacích cest).

Další informace týkající se novinek na naší škole budou průběžně zveřejňovány.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy