Úspěch v celostátním finále

Ve středu 16. 6. proběhlo celostátní finále soutěže Eurorebus, do kterého se díky celoroční aktivitě nominovalo 7 třídních týmů ze 7. – 9. ročníku naší školy. Poprvé v historii se soutěžilo on-line. Tříčlenné týmy v průběhu 35 minut řešily 35 vědomostních i praktických úkolů, především se zeměpisným obsahem. Žáci museli prokázat nejen znalosti, ale i schopnost vyhledat informace v atlasech, na internetu, v grafech, a to vše pod časovým tlakem. V soutěži jednotlivých tříd jsme na stupně vítězů nedosáhli, ale v soutěži základních škol, kdy se sčítaly body čtyř nejúspěšnějších týmů, skončila naše škola na skvělém 3. místě v republice. Zasloužila se o to družstva 7.A, 7.C, 8.B a 9.A. 

Všem soutěžícím patří pochvala za velké nasazení a parádní výsledek.