Informace ředitele školy – vrácení přeplatku za školné ve ŠD

Vážení rodiče,

informuji Vás, že jsme provedli k 15. 6. 2021 vyúčtování Vámi zaplaceného poplatku za školné ve ŠD (období leden – červen 2021) a následně, dne 17. 6. 2021, zaslali vzniklé přeplatky na Vaše bankovní účty.

S pozdravem

Zbyněk Šostý, ředitel školy