Opakovaná volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Vážení rodiče,

na základě informace členů volební komise jsem rozhodl o konání „Opakované volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků“.

Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů. Citace: „Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.“

Seznam kandidátů zůstal beze změn a všem zákonným zástupcům byl zaslán prostřednictvím informačního systému Bakaláři.

  • Termín opakovaných voleb: 24. 6. 2021
  • Čas a místo volby: od 6:00 do 8:00 – přístavba školy – prostor vchodu u školního bufetu; od 8:15 do 16:30 – prostor galerie školyhlavní budova

Věřím, že opakované volby využijete ke zvolení svých zástupců ve školské radě.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy