Volba členů školské rady pro funkční období 2021 – 2024, včetně dodatku č. 1

Vážení rodiče,

v přílohách této zprávy naleznete informace týkající se volby členů školské rady pro období 2021-2024, včetně dodatku, který upřesňuje časový harmonogram voleb.

Termín
a) Volba zástupců pedagogických pracovníků
7. červen 2021 od 13:00 do 16:00 sborovna školy

b) Volba zákonných zástupců žáků 7. – 9. červen 2021

  • 7. 6. 2021    06:00 – 07:45 (vchod do školní tělocvičny);  08:15 – 15:00 (vchod do hlavní budovy z ul. T. G. Masaryka)
  • 8. 6. 2021    06:00 – 07:45 (vchod do nové budovy, u školního bufetu); 08:15 – 15:00 (vchod do hlavní budovy z ul. T. G. Masaryka)
  • 9. 6. 2021    06:00 – 07:45 (vchod do nové budovy, u školního bufetu); 08:15 – 15:00 (vchod do hlavní budovy z ul. T. G. Masaryka)

Seznam kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků Vám byl zaslán prostřednictvím informačního systému Bakaláři.

Těším se na další spolupráci

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy