Volba členů školské rady pro funkční období 2021 – 2024

Vážení rodiče,

v přílohách této zprávy naleznete informace týkající se volby členů školské rady pro období 2021-2024.

O dané problematice jsme již jednali v průběhu třídních schůzek a také v rámci jednání s třídními důvěrníky.

V případě Vašeho zájmu o práci ve školské radě máte možnost do 12. 5. 2021 odevzdat „Kandidátní lístek“ příslušnému vedoucímu útvaru nebo přímo řediteli školy.

Další informace budou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách.

Těším se na další spolupráci

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy