Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

představuje se Vám škola Pod Sovou:

„Jsem moderní škola, a to nejen vybavením, využíváním technologií, výukou etiky, informatiky, robotiky, ale také dlouhodobou realizací alternativních metod práce zaměřených na vytváření sociálních dovedností a zejména na kooperaci dětí, rodičů, pedagogů. K mým prioritám patří snaha, aby každý žák zažil úspěch, radoval se ze svého vědomostního či dovednostního posunu a měl možnost prezentovat své výsledky.“

Ještě Vám předám informace o nejbližších úkolech, které čekají Vaše děti, aby těchto cílů dosáhly:

  • od prvního ročníku se budou učit anglický jazyk,
  • od třetího ročníku budou pracovat v informatice s Robotem Emilem, BeeBoty, Ozoboty a ve vyšších ročnících s Legem WeDo 2.0,
  • budou psát především psacím písmem Comenia Script a nesmím zapomenout na program Začít spolu, který je u nás realizován od 1. do 3. ročníku.

„Začít spolu“?

Tento vzdělávací program probíhá na naší škole více než 20 let. Klade důraz na individuální přístup k dítěti a partnerství rodiny a školy. Využívá projektové učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě (komunitní kruh, členění třídy do center aktivit). V programu Začít spolu je důležité formativní hodnocení, především slovní. Při sebehodnocení děti prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Zároveň si takto vzájemně vyměňují zkušenosti, čímž se učí od sebe navzájem. V průběhu roku dochází ke společným setkáním učitele, rodiče i dítěte. Cílem těchto rodinných třídních schůzek je vzájemně se poznat, zjistit očekávání rodičů, upevnit vzájemnou důvěru a navázat přátelský a otevřený vztah.

„Mám tu čest Vás, milí rodiče, pozvat na Den otevřených dveří. Jelikož nynější situace nedovoluje navštívit mě osobně, nabízím Vám Den otevřených dveří v prvních a druhých třídách navštívit on-line.“

Videa představující program Začít spolu, včetně videoukázek z jednotlivých tříd si můžete prohlédnout v samostatné prezentaci.