Informace ŘŠ č. 20 – Provoz školy od 8. 3. 2021

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády ČR, která dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje:

  • osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
  • činnosti školní družiny,

jsem rozhodl o organizaci výuky, která je pro žáky povinná, v rozsahu uvedeném v Pokynu ředitele školy č. 9 – viz příloha.

Pro žáky 3. – 9. ročníku zůstává v platnosti stávající rozvrh hodin.

Školní jídelna – upozornění pro zákonné zástupce našich žáků a zaměstnance

  • Všem žákům 1. – 9. ročníku a zaměstnancům organizace byla odhlášena strava od 8. 3. 2021 – distanční výuka.
  • V případě zájmu o odebírání stravy ze strany žáků a zaměstnanců po ukončení výuky je nezbytné si stravu přihlásit jedním z níže uvedeným způsobem:
    • online pomocí aplikace E-stravenky – viz webové stránky,
    • telefonicky 739 485 388, 558 445 340 (od 7:00 – 12:30),
    • emailem m.squerzi@1zsfm.cz (s uvedením jména a příjmení strávníka, třídy a upřesnění, na kdy přihlašujete stravu).

Děkuji za spolupráci

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Soubory ke stažení

SouborDatum vložení
2021_03_03_Pokyn_č_9_Info_výuka_od_8-3-20213.3.2021