Informace k uhrazení poplatku Školného

V měsíci lednu 2O21 je nutno zaplatit částku 1500,- Kč za období leden – červen 2021 ( zůstává výše 250,- Kč za měsíc).

Způsob úhrady :

  • inkasem (rozhodnete-li se přejít na tuto možnost, je nutno odevzdat souhlas s provedením inkasa do 13. 1. 2021)
  • převodem na účet školy – číslo účtu 105314444/0300, do Poznámek uveďte – Školné, jméno dítěte a třídu ( do 13.1.2021)

U stávajících zapsaných žáků, kteří organizaci dali souhlas s inkasem již v minulém období, bude proveden převod 14.1.2021.

Vzhledem k vyúčtování Školného v měsíci červnu 2021 je pro obě strany (rodinu a školu) vhodnější platba přes inkaso.