Anketa pro rodiče našich žáků – „Distanční výuka“

Vážení rodiče,
obracím se na Vás s žádostí o vyplnění krátké ankety týkající se online výuky na naší škole. Naší snahou je poskytovat žákům kvalitní výuku, včetně doplňkových služeb (školní jídelna, školní družina) a proto získání této zpětné vazby je pro nás velmi důležité.

Anketu naleznete v systému BAKALÁŘI, menu – ANKETY – vyplňování anket.

Termín vyplnění: 13. 12. 2020, 12:00 –  21. 12. 2020, 23:00

Děkuji za spolupráci

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel škol