Informace ředitele školy č. 18 – provoz školy od 7. 12. 2020

Vážení rodiče,

v přílohách této zprávy naleznete základní informace týkající se provozu školy od 7. 12. 2020

Přehled:

  • Výuka – 1. stupeň – beze změn, tzn. platí platný rozvrh a vše se řídí již vydaným pokynem ŘŠ č. 7 (provoz školy od 30. 11. 2020).
  • Výuka – 2. stupeň – dochází ke změně (rotaci) tříd, které se vyučují prezenčně a distančně. V příloze je nový dokument „Rozvrh hodin distanční výuky od 7. 12. 2020).
  • ŠD – beze změn.
  • ŠJ – beze změn.

Děkuji za spolupráci

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy