Informace o rozpočtu organizace v roce 2021

Vážení,

dle „Zásad řízení příspěvkových organizací“ jsou v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu PO jednotlivé příspěvkové organizace povinny zveřejnit odkaz na webové stránky zřizovatele, kde jsou tyto návrhy rozpočtu i návrhy střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny.

Rozpočet 2021 viz odkaz

Střednědobý výhled viz odkaz

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy