Přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách a konzervatořích ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, žáci,

podrobnější informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 naleznete
v přílohách této zprávy.

Mgr. Lenka Golová