Informace ředitele školy č. 12 – Provoz školní jídelny od 19. 10. do 23.10.2020

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v týdnu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 upravujeme stravování v naší školní jídelně následujícím způsobem:

  • výdej obědů bude probíhat od 11:30 do 13:30 pro I. a II. stupeň,
  • při stravování musí strávníci dodržovat platná hygienická pravidla,
  • v případě, že o stravování budou mít zájem žáci, kteří mají v úterý výuku do 13:25, bude výdej v daný den operativně prodloužen.

V případě, že zákonní zástupci žáků nebudou mít zájem o školní stravování svých dětí v týdnu 19. 10. 2020 do 23.10.2020 je nezbytné provést odhlášení jedním z níže uvedených způsobů:

  • online pomocí aplikace E-stravenky – viz webové stránky,
  • telefonicky 558 445 340, 558 445 341,
  • mimořádně i emailem m.squerzi@1zsfm.cz (s uvedením jména a příjmení strávníka, třídy a upřesnění, na kdy odhlašujete stravu)

Odhlášky lze provést nejpozději do pondělí 19. 10. 2020 do 7:30 !!!

Děkujeme za pochopení

Mgr, Zbyněk Šostý, ředitel školy