Informace ředitele školy č. 10 – Provoz školy od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, žáci,

informuji Vás, že od 14. 10. 2020 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem:

  • výuka žáků bude probíhat pouze distanční formou dle rozvrhu hodin, který bude v nejbližších hodinách zveřejněn,
  • činnost školní družiny – zrušena,
  • volný den, tzn. 15. 10. 2020 bude zachován, tzn., výuka nebude probíhat.

Školní stravování

Ve dnech 14. 10. 2020 a 16. 10. 2020 bude žákům a zaměstnancům stravování umožněno za níže stanovených podmínek. Zákonní zástupci žáků mají možnost svým dětem na dané dny, popř. i na celý příští týden, stravu odhlásit a to jedním ze způsobů:

  • terminál ve škole,
  • online pomocí aplikace – viz webové stránky,
  • telefonicky 558 445 340, 558 445 341

Žáci 1. – 5. ročníku – stravování od 11:30 do 13:00, žáci 6. – 9. ročníku – stravování od 13:00 do 14:00!

Školní jídelny – citace z webu MŠMT

„Provoz školních jídelen není zakázán, ale se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry) a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu).“

Vzhledem k tomu, že se informace ze strany nadřízených orgánů průběžně mění, žádám tímto o sledování webových stránek a BAKALÁŘU.

Děkuji

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy