Informace ředitele školy č. 5 – Povinnost používání roušek i ve výuce (žáci a pedagogové 2. stupně)

Vážení rodiče, zaměstnanci, žáci

v souladu s nařízením MZ ČR ze dne 17. 9. 2020 Vás informuji, že od pátku 18. 9. 2020 platí pro všechny osoby, které vstoupí do naší budovy zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa). Povinnost používat ochranné prostředky (respirátor, rouška, ústenka, ..) i ve výuce platí pro žáky a pedagogy 2. stupně.

Z tohoto důvodu doporučuji, aby žáci měli k dispozici s sebou 2 roušky, včetně sáčku na jejich uložení.

Pro upřesnění uvádím výčet osob, na které se nevztahuje povinnost používat ochranné prostředky ve třídách a odborných pracovnách:

  • žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
    odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
  • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
    a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného
    prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Nařízení MZČR naleznete zde – viz

Děkuji za spolupráci

Mgr. Zbyněk Šostý